நேவர் டி.வி

பயனர் மதிப்பீடு

தற்போதைய பயனர் மதிப்பீடு: 85 (35 வாக்குகள்)
நீங்கள் இன்னும் இதில் வாக்களிக்கவில்லை.

85%


சுயவிவரம்

  • நிறுவனத்தின் பெயர்: நேவர் டி.வி
  • கொரியன்: நேவர் டி.வி
  • நிறுவப்பட்டது: 2013
  • இணையதளம்: tv.naver.com

நிகழ்ச்சிகள்

  • பட்டியல் பார்க்கநேவர் தொலைக்காட்சி நாடகத் தொடர்