சுயவிவரம்

  • நிறுவனத்தின் பெயர்: TBS / Tokyo Broadcasting System, Inc.
  • ஜப்பானியர்: டோக்கியோ பிராட்காஸ்டிங் சிஸ்டம் இன்க்.
  • நிறுவப்பட்டது: 1951
  • இணையதளம்: www.tbs.co.jp

நிரல்

  • பட்டியல் பார்க்கடிபிஎஸ் படங்கள்
  • பட்டியல் பார்க்கTBS நாடகத் தொடர்